De wijk Hemdijk.logo illustratie

De Hemdijk is een wijk binnen de stad Sneek in de provincie Friesland met + 1200 inwoners die zijn verdeeld over zo’n 535 wooneenheden.
De wijk heeft een oppervlakte van 196 hectare waarvan 4 hectare bestaat uit water.
De naam Hemdijk is als volgt te verklaren: een hem is een binnenpolder, een hemdijk een dijk die bescherming bood tegen het water,
in het geval van Sneek tegen het water van de Middelzee.
De straatnamen in de wijk Hemdijk hebben een link met water en weide-vogels.
Kenmerkend voor de wijk is het vele groen, hetgeen de wijk een fris en ruimtelijk aanzien geeft.
Het natuurgebied Spoordok, een mooi wandelgebied, is één van de bezienswaardigheden in de nabije omgeving.
Op het uiterste zuidoostelijke puntje van de wijk ligt het Aquaduct “De Geeuw”, in het westen van de wijk het Antonius Ziekenhuis.
In de wijk zijn meerdere scholen gelegen: een school voor vmbo, havo en vwo, een school voor speciaal basisonderwijs, twee scholen voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en een praktijkschool. Tevens bevinden zich in de wijk 2 woonvoorzieningen en een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking.
Tevens is er een aantal bedrijven gevestigd, voor het merendeel bedrij-ven met een dienstverlenend karakter.
Op loopafstand van de wijk bevinden zich een treinstation, een busstation en meerdere bushaltes.

Mailadres Stichting: wijkbelangenhemdijk@gmail.com

Webmaster: Herman van Schie
Mailadres:    hermanvanschie@gmail.com

Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Sponsoren v.d Stichting
Buurt Preventie App

Samen voor een veilige wijk. Klik hier voor info en aanmeldmogelijkheid voor de Buurt Preventie App.

Archief
Blog statistieken
  • 49.595 hits