Foto’s uit verleden


 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto, genomen omstreeks 1900, ziet u de sigarenfabriek ‘Cuba’  van Dhr. P. Gorter.
Deze fabriek bevond zich in de hoek waar de Waterhoenstraat en de Bolswarderweg bij elkaar komen en waar zich nu een benzinestation bevindt. Op de plaats van het water ligt momenteel een parkeerterrein: de Bolswarderpoort.
De sigarenfabriek was gevestigd in de loodsen van een voormalige drukkerij.
Achter de drukkerij werden woningen gebouwd. Deze waren bestemd voor personeelsleden van de drukkerij en voor medewerkers van de Nederlandse Tramweg Maatschappij, die aan de overzijde van de Bolswarderweg, op de plaats waar zich nu een plantsoen bevindt, een tramstation had. De woning met de versierde dakkapel bestaat nog steeds: het is de woning naast het huidige tankstation.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto, genomen omstreeks 1900, ziet u het station van de NTM aan de tramlijn Heerenveen-Joure- Sneek-Bolsward.
Het station was gelegen aan de Bolswarderweg, op de plaats waar zich momenteel, tegenover het benzinestation, een plantsoentje bevindt. Nadat de tramlijn in 1968 werd opgeheven heeft het gebouw nog dienst gedaan al remise voor de bussen van NTM.
Later werd het een metaalbedrijf en weer later een kringloopwinkel.
In 2001 werd het gebouw gesloopt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto ziet u het tankstation aan de Bolswarderweg.
De foto is genomen voordat in 1968 de tramlijn Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward werd opgeheven.
Naast het tankstation bevond zich het garagebedrijf van Bertus Jansen.
Op de voorgrond is de rails voor de tramlijn  nog te zien.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op de Bolswarderweg rond 1933.
Op het moment dat de foto werd genomen stonden de huizen nog aan de buitenrand van de stad.
De Bolswarderweg was toen nog deel van Rijksweg 43, die via de Bolswarderweg, de Parkstraat, de Prins Hendrikkade en de Oppenhuizerweg dwars door Sneek liep.
Rechts op de foto de rails van de vroegere tramlijn Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande foto is genomen rond 1963. De foto is gemaakt vanaf de Dr. Boumaweg.
Het terrein links aan de overkant van het spoor is het huidige parkeerterrein aan de Bolswarderweg.
Toen stonden er nog de locomotiefloodsen waarin voorheen de stoomtreinen werden gestald en onderhouden.
Ook stonden er in 1963 nog een aantal woningen vlak aan het spoor.
Het hoge gebouw achter de loodsen aan de Bolswarderweg was de snoep en rookartikelenwinkel van Nota.
De winkel stond naast de huidige snackbar van van der Wal.
Daarachter de rijtjeswoningen aan de Kerkhoflaan oftewel het Tranendal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg aan de onderzijde van de foto is de Bolswarderweg, de weg links de Dokter Boumaweg.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van het Bogerman-College aan de Hemdijk.
De Hemdijk was gelegen op de dijk van een binnenpolder, ook wel Hem genoemd, en voerde van Sneek naar IJlst.
Op 20 december 1956 werd het schoolgebouw op de hoek van de Rijksweg 43 en de Hemdijk in gebruik genomen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het Sint Antonius ziekenhuis te klein was geworden werd  in 1961 tussen het Spoordok en de Meeuwenlaan een nieuw zusterhuis gebouwd. Het gebouw kreeg de naam ‘de Wiekslag’.
In het gebouw volgden leerlingverpleegkundigen de verpleegopleiding.
De regels voor de verpleegsters waren aanvankelijk er streng.
Per week kregen de leerlingen 2 keer avondverlof, eenmaal tot 22.00 uur en in het weekend nog eens tot 23.00 uur.
Dit werd streng gecontroleerd door de leiding.
Er mochten ook geen jongens op de kamers komen.
Op de plaats van het gebouw, dat inmiddels is afgebroken, bevindt zich momenteel een appartementencomplex.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van omstreeks 1992 van de voormalige agrarische school aan de Meeuwenlaan.


 

 

 

 

 

 

 

Voormalige gebouw van het W. G. Baarda College aan de Hemdijk.
School voor LEAO, LMO, MEAO en MMO.
De lagere afdelingen van de school zijn later gefuseerd met het Bogerman.
De middelbare afdelingen zijn opgegaan in  de Friese Poort.
Momenteel wordt het volledig hernieuwde gebouw in gebruik genomen door ‘De Diken”: een school  voor de samenwerkende praktijkscholen van Zuid-West Friesland. De twee praktijkscholen van Sneek, de Zuiderpoort en de openbare Praktijkschool Sneek werken hier nauw samen.
De scholen bieden onderwijs aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.


 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de aanleg van de spoorlijn van Sneek naar Stavoren was veel grond nodig.
Een deel van die grond werd afgegraven op het terrein achter het station.
De overgebleven gaten vulden zich met water waardoor het Spoordok ontstond.
Het water werd al snel in gebruik genomen door  ‘De Sneeker Zwembadinrichting’.
Bovenstaande foto is genomen rond 1910 tijdens een waterpolowedstrijd in dit zwembad.
Het Spoordok stond niet in verbinding met het buitenwater en was erg vies.
Nadat een zwemmer overleed aan de ziekte van Weil werd het bad gesloten.
In 1938 werd een nieuw zwembad gebouwd in het Burgemeester de Hooppark.
De woningen op de achtergrond van de foto zijn de woningen aan de Waterhoenstraat en de Meeuwenlaan.


 

Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Sponsoren v.d Stichting
Buurt Preventie App

Samen voor een veilige wijk. Klik hier voor info en aanmeldmogelijkheid voor de Buurt Preventie App.

Archief
Blog statistieken
  • 49.595 hits