Site-archief

Vrijwilliger(s) gevraagd


Het bruggetje over het Spoordok is in slechte staat en hoognodig aan vervanging toe. Plannen voor vervanging zijn in een vergevorderd stadium. Het is echter te kort dag om dit voor de winter nog te realiseren. De staat van de

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Grip op geld in Coronatijd


Door de coronacrisis is de toekomst voor veel mensen erg onzeker. Om inwoners te helpen bij hun problemen en hen te attenderen op de mogelijkheden die er zijn om hulp te vragen, heeft de Gemeente Súdwest Fryslân een aantal dingen

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Baggerwerkzaamheden


In de maanden september en oktober zullen er in opdracht van de gemeente Sûdwest-Fryslân baggerwerkzaamheden plaatsvinden in de directe omgeving van de Piet Bakkerschool. Ook zal daar overhangend groen verwijderd worden. De gemeente vraagt begrip voor mogelijke overlast, zoals bijvoorbeeld

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Verkeersafsluiting deel Waterhoenstraat op 19 en 20 aug.


Vanwege calamiteit is een deel van de rijbaan Waterhoenstraat (tussen de kruising met de Bolswarderweg en de kruising met de Meeuwenlaan) afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting gaat in op maandag 19 augustus 2019 en duurt tot en met

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Verkeersafsluiting parkeerlocatie Bolswarderpoort 01-07 t/m 05-07 2019


Vanaf maandag 01 juli tot en met vrijdag 05 juli 2019 is de parkeerlocatie Bolswarderpoort in Sneek wegens werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Op de parkeerlocatie Bolswarderpoort wordt onder andere nieuwe belijning aangebracht. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Uitnodiging bijwonen raadsvergadering


Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen bij de gemeenteraad? Dan is dit uw kans. Als speciale ‘Gast van de Raad’ heet de gemeenteraad u van harte welkom voorafgaand aan een raadsvergadering. U wordt om 18.00 uur

Geplaatst in Diversen, Gemeente

19 feb: verkeersafsluiting fiets- en voetpad en verkeershinder Bolswarderweg


Op dinsdag 19 februari 2019 vanaf 08:00 uur tot 12:00 uur is het fiets- en voetpad aan de noordzijde van de Bolswarderweg, kant Wilhelminapark, afgesloten voor het fietsverkeer en de voetgangers. Voor het autoverkeer is er sprake van verkeershinder op

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Verkeershinder kruising Brédyk/Hegedyk


Vanaf 04 februari tot en met vrijdag 08 februari 2019  vinden straatwerkzaamheden plaats op de kruising Brédyk/Hegedyk. Ten gevolge hiervan is er gedurende die periode op die kruising sprake van verkeershinder. De verkeershinder geldt niet voor fietsers en voetgangers. Onze

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Uitnodiging informatiebijeenkomsten woononderzoek.


Woononderzoek De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Ontwerp welstandsnota gemeente Südwest-Fryslan


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp van de Welstandsnota gemeente Südwest-Fryslan ter inzage leggen. Wat houdt de welstandsnota in? Deze welstandsnota is een harmonisatie van de welstandsnota’s van de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wunseradiel, Wymbritseradiel en

Geplaatst in Diversen, Gemeente
Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Sponsoren v.d Stichting
Buurt Preventie App

Samen voor een veilige wijk. Klik hier voor info en aanmeldmogelijkheid voor de Buurt Preventie App.

Archief
Blog statistieken
  • 49.595 hits