Verslag bestuursvergadering 3 nov. 2020


Op 3 nov. 2020 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Een beknopt verslag van deze vergadering is opgenomen op deze site.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

 

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering

Uw mening gevraagd.


Onze wijk staat bekend om het vele groen.
Dit is ongetwijfeld een van de redenen waarom het hier zo goed toeven is.
Het groen is echter weinig afwisselend.
Om de biodiversiteit een stimulans te geven en onze wijk letterlijk in bloei te zetten denken we na over het inzaaien dan wel aanplanten van inheemse planten.
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld margrieten, boerenwormkruid, kaasjeskruid, groot hoefblad en kattenstaart.
Met Evert Westhof, Douwe de Groot en Jan Witteveen van de Gemeente hebben we hierover een orienterend en positief gesprek gehad, waarin mogelijkheden en onmogelijkheden de revue passeerden.
Met Evert Westhof zijn we later door de wijk gefietst en is gezocht naar geschikte locaties om inheemse planten te zaaien of aan te planten..
De rood gemarkeerde locaties op onderstaande kaartje (klik op kaart voor vergroting) kwamen als meest geschikt uit de bus.
Veel andere plaatsen vielen af, omdat de aanplant of het zaaigoed daar al snel zou worden overwoekerd door het aldaar aanwezige riet.

Alvorens over te gaan tot actie (o.a subsidie aanvragen/plant- en zaaigoed kopen/zaai- of plantrijp maken van de grond/coordineren van inzaaien en aanplanten) willen we graag weten hoe u als wijkbewoners denkt over dergelijke plannen.
Graag krijgen wij antwoord op de volgende vraag:
Wat is in het algemeen uw mening over het aanplanten dan wel inzaaien van inheemse planten op een aantal locaties in de openbare ruimte in onze wijk?

Wij zijn benieuwd naar jullie mening.
Vul  de poll onder het kaartje in en laat het ons weten.
Een mailtje naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com mag natuurlijk ook.

 

 

Geplaatst in Activiteiten, Diversen, Gemeente

Zet een kaars voor je raam op 11 november‘In verband met het Coronavirus organiseert de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek dit jaar op 11 november niet het Sint-Maarten-Lopen’. Dit was de boodschap die wij op 23 oktober met u deelden.
Dit betekent echter niet dat wij kinderen die op eigen initiatief Sint Maarten willen lopen hiervan willen weerhouden. Kinderen die wel langs de deuren gaan lopen echter de kans dat er buurtbewoners zijn die de deur vanwege Corona niet willen openen. Daarom willen wij u vragen om een kaarsje of lichtje in de vensterbank te zetten als u de deur wel wilt openen. De kinderen weten dan bij wie ze kunnen aanbellen.

 

Geplaatst in Activiteiten, Diversen, Sint Maarten

SInt-Maarten_Lopen afgelast.


Het Coronavirus speelt ons nog steeds parten.
Ook nu moeten we tot onze spijt weer een activiteit aan ons voorbij laten gaan.
Ditmaal betreft het het Sint-Maarten-Lopen op 11 november.
Jammer, maar volgend jaar pakken we draad ongetwijfeld weer op.

 

Geplaatst in Activiteiten, Sint Maarten

Vrijwilliger(s) gevraagd


Het bruggetje over het Spoordok is in slechte staat en hoognodig aan vervanging toe.
Plannen voor vervanging zijn in een vergevorderd stadium.
Het is echter te kort dag om dit voor de winter nog te realiseren.
De staat van de brug is van dien aard dat de Gemeente het niet meer aandurft om er de komende winter bij gladheidsbestrijding met strooiwagens van meer dan 1500 kg overheen te rijden.
Om ongelukken te voorkomen is strooien echter wel noodzakelijk.
De gemeente is dan ook naarstig op zoek naar een of meer vrijwilligers die het strooiwerk, dat handmatig moet gebeuren, voor hun rekening willen nemen. De Gemeente stelt zout beschikbaar, de vrijwilligers worden opgenomen in een What’s-App-groep ‘Zout strooien’ en worden door de Gemeente geïnformeerd wanneer strooien noodzakelijk is. Ter indicatie: In de winter 2019-2020 is het 10 keer voorgekomen dat er gestrooid moest worden.
Op 1 november a.s. wordt de strooiploeg weer actief.

Voelt u zich geroepen om vrijwilliger te worden laat ons dat dan weten door het sturen van een mailtje naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Uw stem is geld waard!


Jaarlijks organiseert de Rabobank de Rabo ClubSupport.
Dit is een actie waarmee leden* van de bank een stem kunnen uitbrengen op hun favoriete vereniging. Voor iedere uitgebrachte stem doneert de Rabobank €5,- aan betreffende vereniging.

Ook dit jaar heeft onze stichting, Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek, zich weer aangemeld voor deze actie.
Draagt u onze Stichting een warm hart toe en wilt u ons steunen?
Stem dan op Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek.
Mede met de te ontvangen donatie kunnen wij, net als afgelopen jaren, weer allerlei activiteiten organiseren. Activiteiten zoals de wijkbarbecue, de Corona-tulpenactie, het Sint-Maarten-lopen, het maken van kerststukjes, de bewonersbijeenkomst, lezingen, de maandelijkse wandelingen en het in de lucht houden van onze wijkkrant en website.
Dit alles ter bevordering van de onderlinge verbondenheid in onze wijk.

Wilt u op ons stemmen dan kan dat van 5 tot 25 oktober als volgt:
– Log op uw pc of tablet in op uw account bij de Rabobank.
– Klik op ‘Zelf regelen’.
– Klik op ‘Lidmaatschap’.
– Klik op ‘Clubsupport’.
– Scrol naar beneden en klik op ‘Stemmen’.
– Selecteer ‘Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek’.
– Vervolg het proces zoals aangegeven en bevestig uw keuze.

* Om te kunnen stemmen dient u lid te zijn van de Rabobank. Heeft u een rekening bij de bank, dan
bent u niet automatisch lid. U dient zich daartoe eerst te registreren. Registreren verplicht tot
niets. Bent u nog geen lid dan kunt u zich registreren gaandeweg het stemproces.

TIP! Vraag ook uw vrienden, buren, kennissen en familieleden om te stemmen op de
       Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek.

Geplaatst in Diversen

Verslag bestuursvergadering 23 sept 2020


Op 23 sept. 2020 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Een beknopt verslag van deze vergadering is opgenomen op deze site.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering

Bewonersbijeenkomst afgelast


En het was nog wel zo’n mooi programma: een kijkje achter de schermen bij apotheek van de Sluis, Rameau en Fitplan, voorafgegaan door een informatief gedeelte.
Maar helaas, de bewonersbijeenkomst van zaterdag 19 sept. kan geen doorgang vinden.
Het aantal wijkbewoners dat zich had aangemeld was te klein.
Blijkbaar speelt het coronavirus ons parten en zijn mensen nog huiverig voor bijeenkomsten in afgesloten ruimtes.
Jammer, maar het is niet anders.
Maar, wat in het vat zit verzuurt niet: op een later tijdstip, als de omstandigheden gunstiger zijn, doen we weer een poging.

Geplaatst in Activiteiten, Bewonersavond, Diversen

Bewonersbijeenkomst 19 sept. 2020De bewonersbijeenkomst vindt helaas geen doorgang.

Op za. 19 september 2020 houden wij weer onze jaarlijkse bewonersbijeenkomst.
Ditmaal heeft deze bijeenkomst een coronaproof opzet, met als gevolg een verplichte aanmelding, een limitering van het aantal deelnemers en het bewaken van een afstand van 1,5 m.

We starten de bijeenkomst met een informatief gedeelte in de gemeenschapsruimte van SBO de Wetterwille, Simmerdyk 3.
Daarna splitsen we op in een drietal groepen, die rouleren langs Apotheek van der Sluis, Sport-medisch centrum Fitplan en Rameau Voetzorg en Schoenmode, die elk voor zich een uitleg en rondleiding van een half uur verzorgen.

De tijdsindeling is als volgt:
14.00 – 15.00 uur             Informatief gedeelte
15.00 –  15.10 uur            1e transfer
15.10  – 15.40 uur            1e uitleg/rondleiding
15.40  – 15.45 uur            2e transfer
15.45  – 16.15 uur            2e uitleg/rondleiding
16.15  – 16.20 uur            3e transfer
16.20  – 16.50 uur            3e uitleg/rondleiding.

Geplaatst in Activiteiten, Bewonersavond, Diversen

Verslag bestuursvergadering 11 juni 2020


Op 11 juni 2020 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Een beknopt verslag van deze vergadering is opgenomen op deze site.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering
Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Sponsoren v.d Stichting
Buurt Preventie App

Samen voor een veilige wijk. Klik hier voor info en aanmeldmogelijkheid voor de Buurt Preventie App.

Archief
Blog statistieken
  • 51.714 hits