Verslag bestuursvergadering 26 aug 2021


Op 26 aug. 2021 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

 

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering

Wandelt u ook mee op do. 26 aug?


Na een lange Coronastop pakken we de draad weer op en trekken we de wandelschoenen weer aan.
Op donderdag 26 augustus 2021 is er weer gelegenheid om samen met anderen uit de wijk een tochtje van zo’n 6 km. te lopen.
Alle wijkbewoners die belangstelling hebben kunnen meedoen.
We vertrekken om 10 uur vanaf de brievenbus aan de Aalscholverlaan.
Zo rond de klok van 11.30 uur hopen we weer terug te zijn.
Zin om mee te doen?
Aanmelden kan via de knop ‘Naar aanmeldformulier’ hieronder.

Geplaatst in Diversen, Wandelen

Tijdsplanning vervanging Spoordokbrug gewijzigd


De tijdsplanning voor vervanging van de Spoordokbrug is niet haalbaar. Niet alle benodigde materialen konden eind mei geleverd worden en ook de detailengineering staat onder druk. De aanvang van de vervanging is dan ook verschoven van eind mei naar eind augustus (na de bouwvakvakantie).
Op 1 nov. zijn de werkzaamheden naar verwachting gereed.

Geplaatst in Diversen

Uw hulp gevraagd bij onderzoek naar N354


De provincie Fryslân is in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân gestart met een onderzoek naar de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. De studie wordt in opdracht van de provincie Fryslân uitgevoerd  door Roelofs.
Hieronder uitleg over de inhoud van dit onderzoek.

Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk.
Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door.
Maar kan de weg ook na 2030 het verkeer nog wel aan?
Of zijn maatregelen nodig?
Om hier antwoord op te krijgen voert Roelofs een onderzoek uit.
Het onderzoek richt zich op de bestaande weg.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de provincie Fryslân.

Daar vindt u ook een enquête.
U wordt van harte uitgenodigd om die enquête op https://arcg.is/0LWfTy in te vullen.

Achtergrond N354
De provincie Fryslân werkt sinds 2005 aan het veiliger maken van de N354 Blankendalwei en Snitserdyk.
Dit is de provinciale weg tussen Sneek en de A32.
In de afgelopen jaren zijn hiervoor diverse maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • Het aanleggen van rotondes en ovondes
  • Het verminderen van het aantal directe aansluitingen van erven en percelen op de weg
  • Het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe strepen
  • Het plaatsen van reflectorpaaltjes in de bochten

Dit jaar staat de aanpak van de N354 Snitserdyk in Tsienzerbuorren op het programma, waar de volgende plannen in voorbereiding zijn:

  • herinrichting Tsienzerbuorren;
  • de aanleg van ovondes op de N354 Snitserdyk bij Raerd en Easterwierrum.

Vragen
Mochten u over dit alles nog vragen hebben dan kunt u die mailen naar n.rolink@roelofsgroep.nl

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Verslag bestuursvergadering 2 mrt 2021


Op 2 mrt. 2021 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

 

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering

Start voorbereiden werkzaamheden


Zoals eerder gemeld zou in de maanden juni, juli, met een uitloop in augustus, het bruggetje over het Spoordok vervangen worden. Voorafgaand aan die vernieuwing moeten bosschages en struikgewas verwijderd worden en moet de walbeschoeiing worden vernieuwd. Deze voorbereidende werkzaamheden mogen echter niet plaatsvinden in het broedseizoen (15 mrt – 15 juli), omdat vogels dan nog volop aan het nestelen zijn het struikgewas en de rietkragen.
Derhalve is door de gemeente besloten om al een dezer dagen met bovengenoemde werkzaamheden te beginnen, zodat die voor het broedseizoen kunnen worden afgerond.
Geplaatst in Diversen, Gemeente

Online pubquiz


Op zaterdag 27 feb. 2021 is het zover.  Dan organiseren wij voor wijkbewoners een heuse pubquiz. Deze quiz, met de naam ‘De slimste Hemdijker(s) van 2021’ wordt vanuit een professionele studio gepresenteerd door Bram Nauta en Robert Kliphuis, met technische ondersteuning van  Marieke Danhof.
U kunt hieraan deelnemen vanuit uw woonkamer: alleen of met een team. Het enige dat u nodig heeft is een pc, laptop of tablet en een mobiele telefoon waarmee u uw antwoorden kunt doorgeven. Vanaf 20.00 uur kunt u op 27 feb. inloggen, om 20.15 uur starten we met de quiz en rond de klok van 22.00 uur is de quiz weer afgelopen. Om de inwendige mens van de benodigde energie te voorzien wordt halverwege de quiz een korte pauze ingelast.
De  quiz wordt gespeeld in 4 rondes. Iedere ronde bestaat uit 3 blokken met elk 8 meerkeuzevragen.
We spelen in eerste instantie om de eer, maar ook om mooie prijzen.

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com
Geef in die mail aan dat u wilt meedoen aan de quiz, onder welke teamnaam u wilt deelnemen en op wel e-mailadres u tijdens de quiz bereikbaar bent.
Tot en met woensdag 24 feb. 2021 kunt u zich aanmelden.
Alle deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk daarna bericht hoe e.e.a. precies in zijn werk gaat.
Ook maken wij in die berichtgeving de prijzenpot bekend.
Aarzel niet en geef u op voor deze unieke activiteit.

U kunt zich ook aanmelden door onderstaande QR-code in te scannen.
Voorzie de gegenereerde mail van uw teamnaam en emailadres en klik op de knop verzendknop.

Geplaatst in Activiteiten, Diversen

Vervanging brug over het Spoordok.


Alweer enkele jaren geleden zijn delen van de leuningen van het bruggetje over het Spoordok vervangen door nieuwe. U bent ongetwijfeld niet de enige die zich heeft afgevraagd waarom deze werkzaamheden nooit zijn afgemaakt. Waarom zijn die delen, om ze te beschermen tegen weersinvloeden, bijvoorbeeld nooit geschilderd?
De reden hiervan is dat de vervanging was bedoeld als van tijdelijke aard: er waren namelijk al plannen in voorbereiding voor vervanging van de totale brug. Het uitwerken van die plannen duurde echter langer dan verwacht.
Maar nu is het dan eindelijk zover: de plannen zijn rond en het wachten is op de uitvoering ervan.
Naar verwachting wordt komende vrijdag (5 feb. 2021) een definitief akkoord getekend voor de aanbesteding. Eind maart zal dan de aannemer bekend zijn en de opdracht worden verstrekt.
Hieronder de voorlopige planning van de werkzaamheden:
– Maandag 31 mei afsluiting brug en toe/afritten
– Juni + juli uitvoering, met mogelijke uitloop in augustus
– 1 september werk gereed, opening brug
– Eind augustus plaatsing 3 lichtmasten, mede afhankelijk van de levertijden.
Het fiets/voetpad van de Roerdomplaan naar de brug wordt, om de aansluiting op de Roerdomplaan te verbeteren (ruimere bocht) en de helling in de brug wat flauwer te maken, in z’n geheel herstraat.
Het fiets/voetpad van de brug naar het station wordt eveneens herstraat: ook dit om de helling flauwer te maken.

Uiteindelijk resteert slechts één flauwe, korte helling aan de woonwijkzijde en één lange, flauwe helling aan de kant van het station.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geplaatst in Diversen, Gemeente

Wie kweekt de langste Amaryllis?


Alweer enkele weken geleden ontvingen alle wijkbewoners van onze wijkstichting een Amaryllisbol. Dit om het coronaleed wat te verzachten en te laten blijken dat we er voor elkaar zijn. Twee wijkbewoners kwamen op het idee om een wedstrijd aan deze bollen te verbinden: een idee dat we graag overnemen.Bij die wedstrijd gaat het erom wie in onze wijk de langste Amaryllis weet op te kweken. Is de Amaryllis over enige tijd bij u op zijn hoogtepunt, en bent u van mening dat de steel van uw Amaryllis wel eens de langste zou kunnen zijn van alle Amaryllisen in de wijk Hemdijk, laat het ons dan weten. Houd een centimeter langs de steel, maak een foto waarop de lengte van de steel duidelijk is te zien en stuur die foto naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com
De winnaar wordt bekendgemaakt in ons eerstvolgende wijkkrantje.

PS. Meet de lengte van de steel vanaf de bovenkant van de bol tot aan de bloemaanzet (zie afbeelding hierboven).

Geplaatst in Diversen

Verslag bestuursvergadering 3 nov. 2020


Op 3 nov. 2020 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Een beknopt verslag van deze vergadering is opgenomen op deze site.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

 

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering
Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Sponsoren v.d Stichting
Buurt Preventie App

Samen voor een veilige wijk. Klik hier voor info en aanmeldmogelijkheid voor de Buurt Preventie App.

Archief
Blog statistieken
  • 53.912 hits