Start voorbereiden werkzaamheden


Zoals eerder gemeld zou in de maanden juni, juli, met een uitloop in augustus, het bruggetje over het Spoordok vervangen worden. Voorafgaand aan die vernieuwing moeten bosschages en struikgewas verwijderd worden en moet de walbeschoeiing worden vernieuwd. Deze voorbereidende werkzaamheden mogen echter niet plaatsvinden in het broedseizoen (15 mrt – 15 juli), omdat vogels dan nog volop aan het nestelen zijn het struikgewas en de rietkragen.
Derhalve is door de gemeente besloten om al een dezer dagen met bovengenoemde werkzaamheden te beginnen, zodat die voor het broedseizoen kunnen worden afgerond.
Geplaatst in Diversen, Gemeente

Online pubquiz


Op zaterdag 27 feb. 2021 is het zover.  Dan organiseren wij voor wijkbewoners een heuse pubquiz. Deze quiz, met de naam ‘De slimste Hemdijker(s) van 2021’ wordt vanuit een professionele studio gepresenteerd door Bram Nauta en Robert Kliphuis, met technische ondersteuning van  Marieke Danhof.
U kunt hieraan deelnemen vanuit uw woonkamer: alleen of met een team. Het enige dat u nodig heeft is een pc, laptop of tablet en een mobiele telefoon waarmee u uw antwoorden kunt doorgeven. Vanaf 20.00 uur kunt u op 27 feb. inloggen, om 20.15 uur starten we met de quiz en rond de klok van 22.00 uur is de quiz weer afgelopen. Om de inwendige mens van de benodigde energie te voorzien wordt halverwege de quiz een korte pauze ingelast.
De  quiz wordt gespeeld in 4 rondes. Iedere ronde bestaat uit 3 blokken met elk 8 meerkeuzevragen.
We spelen in eerste instantie om de eer, maar ook om mooie prijzen.

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com
Geef in die mail aan dat u wilt meedoen aan de quiz, onder welke teamnaam u wilt deelnemen en op wel e-mailadres u tijdens de quiz bereikbaar bent.
Tot en met woensdag 24 feb. 2021 kunt u zich aanmelden.
Alle deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk daarna bericht hoe e.e.a. precies in zijn werk gaat.
Ook maken wij in die berichtgeving de prijzenpot bekend.
Aarzel niet en geef u op voor deze unieke activiteit.

U kunt zich ook aanmelden door onderstaande QR-code in te scannen.
Voorzie de gegenereerde mail van uw teamnaam en emailadres en klik op de knop verzendknop.

Geplaatst in Activiteiten, Diversen

Vervanging brug over het Spoordok.


Alweer enkele jaren geleden zijn delen van de leuningen van het bruggetje over het Spoordok vervangen door nieuwe. U bent ongetwijfeld niet de enige die zich heeft afgevraagd waarom deze werkzaamheden nooit zijn afgemaakt. Waarom zijn die delen, om ze te beschermen tegen weersinvloeden, bijvoorbeeld nooit geschilderd?
De reden hiervan is dat de vervanging was bedoeld als van tijdelijke aard: er waren namelijk al plannen in voorbereiding voor vervanging van de totale brug. Het uitwerken van die plannen duurde echter langer dan verwacht.
Maar nu is het dan eindelijk zover: de plannen zijn rond en het wachten is op de uitvoering ervan.
Naar verwachting wordt komende vrijdag (5 feb. 2021) een definitief akkoord getekend voor de aanbesteding. Eind maart zal dan de aannemer bekend zijn en de opdracht worden verstrekt.
Hieronder de voorlopige planning van de werkzaamheden:
– Maandag 31 mei afsluiting brug en toe/afritten
– Juni + juli uitvoering, met mogelijke uitloop in augustus
– 1 september werk gereed, opening brug
– Eind augustus plaatsing 3 lichtmasten, mede afhankelijk van de levertijden.
Het fiets/voetpad van de Roerdomplaan naar de brug wordt, om de aansluiting op de Roerdomplaan te verbeteren (ruimere bocht) en de helling in de brug wat flauwer te maken, in z’n geheel herstraat.
Het fiets/voetpad van de brug naar het station wordt eveneens herstraat: ook dit om de helling flauwer te maken.

Uiteindelijk resteert slechts één flauwe, korte helling aan de woonwijkzijde en één lange, flauwe helling aan de kant van het station.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geplaatst in Diversen, Gemeente

Wie kweekt de langste Amaryllis?


Alweer enkele weken geleden ontvingen alle wijkbewoners van onze wijkstichting een Amaryllisbol. Dit om het coronaleed wat te verzachten en te laten blijken dat we er voor elkaar zijn. Twee wijkbewoners kwamen op het idee om een wedstrijd aan deze bollen te verbinden: een idee dat we graag overnemen.Bij die wedstrijd gaat het erom wie in onze wijk de langste Amaryllis weet op te kweken. Is de Amaryllis over enige tijd bij u op zijn hoogtepunt, en bent u van mening dat de steel van uw Amaryllis wel eens de langste zou kunnen zijn van alle Amaryllisen in de wijk Hemdijk, laat het ons dan weten. Houd een centimeter langs de steel, maak een foto waarop de lengte van de steel duidelijk is te zien en stuur die foto naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com
De winnaar wordt bekendgemaakt in ons eerstvolgende wijkkrantje.

PS. Meet de lengte van de steel vanaf de bovenkant van de bol tot aan de bloemaanzet (zie afbeelding hierboven).

Geplaatst in Diversen

Verslag bestuursvergadering 3 nov. 2020


Op 3 nov. 2020 kwam het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek bijeen voor een vergadering.
Een beknopt verslag van deze vergadering is opgenomen op deze site.
Bent u geïnteresseerd om te weten wat er is besproken?
Klik dan hier om het verslag te openen.

 

Geplaatst in Diversen, Verslagen bestuursvergadering

Uw mening gevraagd.


Onze wijk staat bekend om het vele groen.
Dit is ongetwijfeld een van de redenen waarom het hier zo goed toeven is.
Het groen is echter weinig afwisselend.
Om de biodiversiteit een stimulans te geven en onze wijk letterlijk in bloei te zetten denken we na over het inzaaien dan wel aanplanten van inheemse planten.
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld margrieten, boerenwormkruid, kaasjeskruid, groot hoefblad en kattenstaart.
Met Evert Westhof, Douwe de Groot en Jan Witteveen van de Gemeente hebben we hierover een orienterend en positief gesprek gehad, waarin mogelijkheden en onmogelijkheden de revue passeerden.
Met Evert Westhof zijn we later door de wijk gefietst en is gezocht naar geschikte locaties om inheemse planten te zaaien of aan te planten..
De rood gemarkeerde locaties op onderstaande kaartje (klik op kaart voor vergroting) kwamen als meest geschikt uit de bus.
Veel andere plaatsen vielen af, omdat de aanplant of het zaaigoed daar al snel zou worden overwoekerd door het aldaar aanwezige riet.

Alvorens over te gaan tot actie (o.a subsidie aanvragen/plant- en zaaigoed kopen/zaai- of plantrijp maken van de grond/coordineren van inzaaien en aanplanten) willen we graag weten hoe u als wijkbewoners denkt over dergelijke plannen.
Graag krijgen wij antwoord op de volgende vraag:
Wat is in het algemeen uw mening over het aanplanten dan wel inzaaien van inheemse planten op een aantal locaties in de openbare ruimte in onze wijk?

Wij zijn benieuwd naar jullie mening.
Vul  de poll onder het kaartje in en laat het ons weten.
Een mailtje naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com mag natuurlijk ook.

 

 

Geplaatst in Activiteiten, Diversen, Gemeente

Zet een kaars voor je raam op 11 november‘In verband met het Coronavirus organiseert de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek dit jaar op 11 november niet het Sint-Maarten-Lopen’. Dit was de boodschap die wij op 23 oktober met u deelden.
Dit betekent echter niet dat wij kinderen die op eigen initiatief Sint Maarten willen lopen hiervan willen weerhouden. Kinderen die wel langs de deuren gaan lopen echter de kans dat er buurtbewoners zijn die de deur vanwege Corona niet willen openen. Daarom willen wij u vragen om een kaarsje of lichtje in de vensterbank te zetten als u de deur wel wilt openen. De kinderen weten dan bij wie ze kunnen aanbellen.

 

Geplaatst in Activiteiten, Diversen, Sint Maarten

SInt-Maarten_Lopen afgelast.


Het Coronavirus speelt ons nog steeds parten.
Ook nu moeten we tot onze spijt weer een activiteit aan ons voorbij laten gaan.
Ditmaal betreft het het Sint-Maarten-Lopen op 11 november.
Jammer, maar volgend jaar pakken we draad ongetwijfeld weer op.

 

Geplaatst in Activiteiten, Sint Maarten

Vrijwilliger(s) gevraagd


Het bruggetje over het Spoordok is in slechte staat en hoognodig aan vervanging toe.
Plannen voor vervanging zijn in een vergevorderd stadium.
Het is echter te kort dag om dit voor de winter nog te realiseren.
De staat van de brug is van dien aard dat de Gemeente het niet meer aandurft om er de komende winter bij gladheidsbestrijding met strooiwagens van meer dan 1500 kg overheen te rijden.
Om ongelukken te voorkomen is strooien echter wel noodzakelijk.
De gemeente is dan ook naarstig op zoek naar een of meer vrijwilligers die het strooiwerk, dat handmatig moet gebeuren, voor hun rekening willen nemen. De Gemeente stelt zout beschikbaar, de vrijwilligers worden opgenomen in een What’s-App-groep ‘Zout strooien’ en worden door de Gemeente geïnformeerd wanneer strooien noodzakelijk is. Ter indicatie: In de winter 2019-2020 is het 10 keer voorgekomen dat er gestrooid moest worden.
Op 1 november a.s. wordt de strooiploeg weer actief.

Voelt u zich geroepen om vrijwilliger te worden laat ons dat dan weten door het sturen van een mailtje naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com

Geplaatst in Diversen, Gemeente

Uw stem is geld waard!


Jaarlijks organiseert de Rabobank de Rabo ClubSupport.
Dit is een actie waarmee leden* van de bank een stem kunnen uitbrengen op hun favoriete vereniging. Voor iedere uitgebrachte stem doneert de Rabobank €5,- aan betreffende vereniging.

Ook dit jaar heeft onze stichting, Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek, zich weer aangemeld voor deze actie.
Draagt u onze Stichting een warm hart toe en wilt u ons steunen?
Stem dan op Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek.
Mede met de te ontvangen donatie kunnen wij, net als afgelopen jaren, weer allerlei activiteiten organiseren. Activiteiten zoals de wijkbarbecue, de Corona-tulpenactie, het Sint-Maarten-lopen, het maken van kerststukjes, de bewonersbijeenkomst, lezingen, de maandelijkse wandelingen en het in de lucht houden van onze wijkkrant en website.
Dit alles ter bevordering van de onderlinge verbondenheid in onze wijk.

Wilt u op ons stemmen dan kan dat van 5 tot 25 oktober als volgt:
– Log op uw pc of tablet in op uw account bij de Rabobank.
– Klik op ‘Zelf regelen’.
– Klik op ‘Lidmaatschap’.
– Klik op ‘Clubsupport’.
– Scrol naar beneden en klik op ‘Stemmen’.
– Selecteer ‘Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek’.
– Vervolg het proces zoals aangegeven en bevestig uw keuze.

* Om te kunnen stemmen dient u lid te zijn van de Rabobank. Heeft u een rekening bij de bank, dan
bent u niet automatisch lid. U dient zich daartoe eerst te registreren. Registreren verplicht tot
niets. Bent u nog geen lid dan kunt u zich registreren gaandeweg het stemproces.

TIP! Vraag ook uw vrienden, buren, kennissen en familieleden om te stemmen op de
       Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek.

Geplaatst in Diversen
Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Sponsoren v.d Stichting
Buurt Preventie App

Samen voor een veilige wijk. Klik hier voor info en aanmeldmogelijkheid voor de Buurt Preventie App.

Archief
Blog statistieken
  • 52.274 hits